PhDr. Karol Pieta, DrSc.

archeologist
Year of birth: 
1941
member emeritus
Year of joining: 
2005
Affiliation: 

Archeologický ústav SAV

Phone: 
+421 (0)37 7335 695
Research interests: 
early central european archeology
Top results: 

Rozpoznanie a definícia dvoch archeologických útvarov na Slovensku (púchovská kultúra,severokarpatská skupina), dlhoročný výskum Liptovská Mara (publikácia, archeologické múzeum v prírode), výskum, publikácia a výstava včasnostredovekého hradiska v Bojnej, výskum kniežacej hrobky zo sťahovania národov v Poprade

Stredoeurópska archeológia včasnej doby dejinnej, Kelti, Germáni. Sťahovanie národov a počiatky stredoveku. Experimentálna archeológia. Archeológia v oblasti Perzského zálivu.

1. Die Púchov-Kultur. Studia Archaeologica Slovaca, Nitra 1982
2. Umenie doby železnej. Ars Slovaca Antiqua. Bratislava 1982
3. Počiatky odievania na Slovensku. Ars Slovaca Antiqua. Bratislava 1985 (a V.Furmánek)
4. Liptovská Mara. Včasnohistorické centrum severného Slovenska. Bratislava 1996
5. K. Pieta: Spätlat?nezeitliche Waffen und Ausrüstung im nördlichen Teil des Karpatenbeckens. Slov. Arch. 53, 2005, 35-84.