prof. Ing. Ivan Štich, DrSc.

physicist
Year of birth: 
1959
regular member
Year of joining: 
2008
Affiliation: 

Fyzikálny ústav SAV

Phone: 
+421(0)2 59410500
Research interests: 
quantum monte carlo, numerical modeling of electron structure
Top results: 

- Celosvetovo prvé aplikácie ab initio (Car-Parrinello) molekulárnej dynamiky na reálne systémy (kvapalný a amorfný kremík).
- Vyvinutie radikálne nových metód výpočtu elektrónovej štruktúry založených na metódach priamej minimalizíácie technikami konjugovaných graientov s väzbami.
- Lang-scale ab initio simulácie založené na metódach paralelného supercomputingu.