PhDr. Valerián Bystrický, DrSc.

historian
Year of birth: 
1934
member emeritus
Year of joining: 
2003
Affiliation: 

Historický ústav SAV

Phone: 
+421 (0)2 5292 5753 kl.119
Research interests: 
20th century slovak history
Top results: 

Výskum všeobecných a slovenských dejín v prvej polovici 20. storočia so zameraním na diplomatické vzťahy v juhovýchodnej Európe a postavenia Slovenska v rámci Československej republiky.

1. Európa na prelome.Spoluautor L. Deák. Bratislava 1974, 436 s.
2. Kolektívna bezpečnosť alebo neutralita. Bratislava 1981, 352 s.
3. Balgaria nejnite sasedi 1931-1939. Spoluautor K. Mančev. Sofia 1978, 307 s.
4. Nacistické Nemecko a vznik slovenského štátu. In: Vojenská história, 2, 2001, s. 41-61.
5. Slovenská otázka v medzivojnovom Československu. In: Národnostná otázka v strednej Európe v rokoch 1848-1938. Prešov 2005, s. 233-255.