Contact

The Learned Society office address:
Sekretariát UčS SAV
Ústav anorganickej chémie SAV
Dúbravská cesta 9
845 36 Bratislava

Secretary: Mgr. Katarína Troščáková
tel: (+421) 2 60296273
e-mail: ucs.sekretariat@savba.sk
web: http://www.us.sav.sk