prof. RNDr. Vladimír Hajko, DrSc., Dr.h.c.

physicist
Year of birth: 
1920
member emeritus
Year of joining: 
2008
Affiliation: 

Ústav experimentálnej fyziky SAV

Research interests: 
condensed matter physics
Top results: 

Systematický výskum procesov pri cyklickom nesymetrickom premagnetovávaní feromagnetík a významný príspevok k objasneniu mikrofyzikálnej podstaty javov ´reptation´a ´bascule´. Experimentálne potvrdenie existencie negatívnych Barkhausenových skokov (B.s.) a osvetlenie príčin ich existencie. Rozšírenie možností využitia metódy B.s. na výskum magnetizačných procesov vo feromagnetikách.