doc. Ing. Richard Kittler, DrSc.

building physicist
Year of birth: 
1930
member emeritus
Year of joining: 
2005
Affiliation: 

Ústav stavebníctva a architektúry SAV

Phone: 
+421 (0)2 59309250
Email: 
usarkit@savba.sk
Research interests: 
lighting technology
Top results: 

- experimentálny výskum distribúcie svetla na modeloch pod umelou oblohou,
- parametrizácia a normalizácia prírodných zdrojov svetla,
- insolácia a denné osvetlenie budov a interiérov.

- návrh, vybudovanie a ciachovanie umelej oblohy,
- medzinárodná normalizácia svetelnej solárnej konštanty a rozloženia jasu na typových oblohách )norma ISO a CIE,
- výpočtové vzorce, diagramy a počítačové programy pre hodnotenie insolácie a prírodného osvetlenia interiéro (metóda slnečných dráh, protraktorov a MAM pre výpočet oblohovej osvetlenosti y ľuvovoľného okna).

5 najvýznamnejších vedeckých publikácií (knihy, články vrátane spoluautorov, názvu a referencie):
1. Kittler, R.: Slnko a svetlo v architektúre. Bratislava, SNTL 1956, 117 s. English translation by E. Bok, edited by J. Knowles, Pilkington Brothers Ltd., St. Helens, 1963.
2. Kittler, R.: A new artiticial ´Overcast and Clear´ Sky with an Artificial Sun for Daylight Research. Light. Res. and Technol., 6, 1974, 4, 227-229.
3. Kittler, R. - Kittlerová, L.: Návrh a hodnotenie denného osvetlenia. SVTL, Bratislava 1968, 214 s. 2nd. ed. Alfa, Bratislava, 1975, 243 p.
4. Kittler, R. - Mikler, J.: Základy využívania slnečného žiarenia. Veda, Bratislava, 1986, 148 s. a Kittler. R. - Pulpitlová, J.: Základy využívania prírodného svetla. Veda, Bratislava, 1988, l41 s.
5. Kittler, R. - Perez, R. - Darula S.: A new generation of sky standards. In: Proc. Lujx Europa Conf., 1997, 359-373 a Kittler, R. - Perez, R. - Darula S.: A set of standard skies. Polygrafia SAV Bratislava, 1998, 52 s.