Prof. Matthias Sipiczki, DrSc.

molecular biologist
Year of birth: 
1948
honorary member
Year of joining: 
2008
Affiliation: 

University of Debrecen, Maďarsko

Research interests: 
genetics, molecular biology
Top results: 

- prvá fúzia protoplastov u kvasiniek
- spoluúčasť na objavení génu cdc 25, jedného z hlavných regulátorov bunkového cyklu
- identifikácia a popis 35 ďalších génov bunkového cyklu
- prvé dôkazy na existenciu komplexov SAGA a MEDIATOR, generálnych regulátorov transkripcie, v Schizosaccharomyces
- revízia taxonómie rodu Schizosaccharomyces
- spresnenie fylogenetickej pozície Archiascomycetes (obsahujúci aj rod Schizosaccharomyces) pomocou molekulárnych metód
- prvá molekulárna charakterizácia kvasinkovej populácie ušľachtilej hniloby (cibéb) a kvasenia tokajských vín; objavenie nového druhu (Candida zemplinina)
- vypracovanie metódy na interšpecifické hybridizácie vinných kvasiniek
- popis nového mechanizmu antifungálnej aktivity niektorých kvasiniek, aplikácia na postharvest bioprotekciu ovocia a zelenín