Noví členovia Učenej spoločnosti

Na Valnom zhromaždení dňa 19. 6. 2012 boli zvolení nasledovní členovia Učenej spoločnosti SAV:

Doc. Ing. Vladimír Baláž, DrSc. (riadny člen)
Prof. PhDr. Jozef Bátora, DrSc. (riadny člen)
Ing. Pavel Diko, DrSc. (riadny člen)
Prof. PhDr. Juraj Dolník, DrSc. (riadny člen)
PhDr. Bohumila Ferenčuhová, DrSc. (riadny člen)
Ing. Karol Fröhlich, DrSc. (riadny člen)
Doc. RNDr. Mária Hrmová, DrSc. (riadny člen)
Prof. Ing. Ivan Chodák, DrSc. (riadny člen)
Prof. Ing. Karel Kudela, DrSc. (riadny člen)
Ing. Igor Lacík, DrSc. (riadny člen)
RNDr. Jana Madejová, DrSc. (riadny člen)
RNDr. Eva Majková, DrSc. (riadny člen)
Prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. (riadny člen)
Ing. Mária Omastová, DrSc. (riadny člen)
Prof. RNDr. Vladimír Šepelák, DrSc. (riadny člen)

Prof. PhDr. Václav Furmánek, DrSc. (emeritný člen)
PhDr. Jozef Marián Gálik, DrSc. (emeritný člen)
Prof. RNDr. Emil Paleček, DrSc. (emeritný člen)
Doc. RNDr. Silvia Pulmannová, DrSc. (emeritný člen)

Všetkým novozvoleným členom blahoželáme!