PhDr. Bohumila Ferenčuhová, DrSc.

historian
Year of birth: 
1947
member emeritus
Year of joining: 
2012
Affiliation: 

Institute of History, SAS

Research interests: 
history of international relations
Top results: 

Štúdie z dejín vzťahov medzi Francúzskom a strednou Európou od konca 18. storočia do súčasnosti.