Prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc.

matematika a teoretické základy informatiky
Year of birth: 
1951
regular member
Year of joining: 
2017
Affiliation: 

Stavebná fakulta Slovenskej Technickej Univerzity v Bratislave, vedúci Katedry matematiky a deskriptívnej geometrie

Phone: 
+421 (0)2 52925787
Research interests: 
aplikovaná matematika, multikriteriálne rozhodovanie, teoretické základy informatiky
Top results: 

Najvýznamnejšie výsledky sú venované podrobnej charakterizácii jednotlivých
špeciálnych tried agregačných funkcií a ich aplikáciám, ktoré sú popri vyše
250 vedeckých prác v impaktovaných časopisoch zhrnuté v dvoch monografiách,
konkrétne E.P.Klement, R.Mesiar, E.Pap: Triangular Norms, Kluwer, 2000, resp.
M.Grbasich, J.-L.Marichal, R.Mesiar, E.Pap: Aggregation Functions, Cambridge
University Press, 2009