Prof. Ing. Marián Valko, DrSc.

fyzikálny chemik
Year of birth: 
1963
regular member
Year of joining: 
2017
Affiliation: 

Oddelenie fyzikálnej chémie, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave

Phone: 
+421 (0)2 5932 5750
Research interests: 
Fyzikálna chémia - molekulová spektroskopia
Top results: 

Popis úlohy redoxných kovov pri vzniku oxidačného stresu v živých systémoch.