prof. Ing. Jozef Bulla, DrSc.

biologist, geneticist
Year of birth: 
1944
member emeritus
Year of joining: 
2008
Affiliation: 

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Phone: 
+421 (0)37 6415381
Research interests: 
genetic, physiologic and biotechnological methods of increasing the utility of farm animals
Top results: 

- vypracovanie a realizácia originálnej teórie regulácie fenogenézy pečene vtákov a uplatnenie fyziologickej genetiky pri ovplyvňovaní rastu a vývoja hospodárskych zvierat,
- rozvoj a uplatnenie metód molekulárnej genetiky v šľachtení hospodárskych zvierat,
- vypracovanie koncepcie a realizácia programu zachovania biodiverzity a využívania genetických zdrojov hospodárskych zvierat.

1. Genetické a epigenetické faktory regulácie fenogenézy vtákov. Veda SAV, 1991, Bratislava Regulation and ovulation of ovarian function and embryogenesis in normal and transgenic animal in vitro and in vivo. J. Pivko et al., 2003, Nitra RIAP, 2003, s. 124, ISBN 80-88872-33-2
2. Biologické aspekty zvyšovania kvality surovín a potravín živočíšneho pôvodu. J. Kováčik a kol., 2006, Nitra, SPU, 2006, s. 89, ISBN 80-8069-666-7
3. Produkcia a analýza transgénnych králikov. P. Chrenek a kol, 2006, Nitra, SCPV, 2006 s. 237, ISBN 80-88872-54-5
4. Biodiverzita v chove hospodárskych zvierat. SR, ŠVS, 1997, Bratislava
5. Aktuálne otázky rozvoja chovu ošípaných. Príroda, 1982, Bratislava