RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc.

molecular physiologist
Year of birth: 
1959
regular member
Year of joining: 
2008
Affiliation: 

Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV

Phone: 
+421 (0) 54773800, kl.335
Research interests: 
molecular physiology
Top results: 

-Prispela som k charakterizovaniu vzťahu medzi štruktúrou funkciou Cav1.2 L-typu vápnikového kanála, predovšetkým stanovením štruktúry väzobného miesta pre dihydropyridíny a funkčného modelu interakcie týchto látok s kanálom
-Funkčne som charakterizovala moduláciu aktivity Cav1.2 L-typu vápnikového kanála rôznymi auxiliárnymi podjednotkami
-Funkčne som charakteriovala novo klonovaný Cav3.1 T-typ vápnikového kanála vrátane jeho vrátkovacích prúdov a zásadne som prispela k charakterizovaniu vzťahu medzi jeho štruktúrou a funkciou skonštruovaním a funkčným charakterizovaním mutantov jeho napäťového senzora
- Prispela som k objasneniu úlohy Cav1.2 L-typu vápnikového kanála v hipokampálnej excitabilite a teda v procesoch súvisiacich s krátkodobou pamäťou