RNDr. Karol Ondriáš, DrSc.

molecular physiologist
Year of birth: 
1952
regular member
Year of joining: 
2008
Affiliation: 

Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV

Phone: 
+421(0)2 54774102
Research interests: 
molecular physiology
Top results: 

Objav kooperatívneho správania RYR vápnikových kanálov v retikulárnych membránach buniek srdcového a skeletálneho svalu.