UčS je čestným orgánom SAV. Podporuje rozvoj vedy a rozširovanie vedeckých poznatkov, iniciatívne sleduje etické otázky výskumu a jeho aplikácií v praxi, vyjadruje sa k základným problémom a právnym normám vedy a techniky a k smerovaniu výskumu v SAV a v Slovenskej republike, reprezentuje SAV.

Vedec roka 2010

16. marca 2011 o 10:00 prebehne v pavilóne kvantových technológií QUTE Fyzikálneho ústavu SAV v Bratislave odovzdávanie ceny Vedec roka 2010. Je to ocenenie výskumu za rok 2010, udeľované už štrnástykrát Journaliste Studio (J/S) v spolupráci s Klubom vedeckotechnických žurnalistov Slovenského syndikátu novinárov (KVTŽ SSN). Tohtoročnými laureátmi sú:

Vedec roka SR 2010: RNDr. Stanislav Dubnička, DrSc.
Technológ roka SR 2010: prof. Ing. Jaroslav Homišin, CSc.
Mladý výskumník roka SR 2010: Ing. Marián Sýkora, PhD.
Mladý výskumník roka SR 2010: RNDr. Katarína Valachová, PhD.
Za výsledky v programoch EÚ 2010: prof. Ing. Dušan Šimšík, PhD.
Uznanie za celoživotné dielo v SR 2010: Dr.h.c. prof. Ing. Štefan Luby, DrSc.

Viac o cene vedec roka 2010 nájdete na stránkach vyhlásenia súťaže.

Diaľnice a veda

O kontroverzii okolo financovania diaľnic a vedy na Slovensku si môžete prečítať na stránkach zachranmevedu.sk, a v ďalších komentároch (Pravda, SME, SME, HN online, postoy.sk).

Čo si o tom myslia členovia Učenej spoločnosti? Pridajte sa do diskusie.

Návrhy a komentáre k novej stránke

Môžte sa zaregistrovať ako užívatelia (menu v pravom stĺpci) a potom komentovať tento článok. Druhá možnosť je posielať Vaše komentáre a pripomienky mailom Vladovi Bužekovi na buzek@savba.sk, alebo Danielovi Nagajovi na dnagaj@gmail.com. Vďaka.

Akademické ratingy slovenských vysokých škôl 2010

Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA) predložila verejnosti šieste Hodnotenie vysokých škôl a ich fakúlt, ktoré sa opiera o podrobnú analýzu verejne dostupných a verifikovateľných údajov o ich vedeckej činnosti, pedagógoch, počtoch študentov, záujme o štúdium, grantoch a doktorandskom štúdiu.

Hodnotenie vysokých škôl a ich fakúlt 2010 (PDF zo stránky www.arra.sk)

Viac na stránke ARRA.

Syndicate content