RNDr. Karol Ondriáš, DrSc.

molekulárny fyziológ
Rok narodenia: 
1952
riadny člen
Rok prijatia do UčS: 
2008
Afiliácia: 

Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV

Tel.: 
+421(0)2 54774102
Oblasť výskumu: 
molekulárna fyziológia
Najvýznamnejšie výsledky: 

Objav kooperatívneho správania RYR vápnikových kanálov v retikulárnych membránach buniek srdcového a skeletálneho svalu.