prof. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc.

virológ
Rok narodenia: 
1957
riadny člen
Rok prijatia do UčS: 
2004
Afiliácia: 

Predsedníctvo SAV, Virologický ústav SAV

Tel.: 
+421 (0)2 57510142