prof. RNDr. Vladimír Porubčan, DrSc.

astronóm
Rok narodenia: 
1940
emeritný člen
Rok prijatia do UčS: 
2003
Afiliácia: 

Astronomický ústav FMFI UK

Tel.: 
+421 (0)2 65423611