prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.

chemik
Rok narodenia: 
1955
riadny člen
Rok prijatia do UčS: 
2005
Afiliácia: 

Ústav anorganickej chémie SAV

Tel.: 
+421 (0)2 59410400