prof. RNDr. Peter Samuely, DrSc.

fyzik
Rok narodenia: 
1956
riadny člen
Rok prijatia do UčS: 
2008
Afiliácia: 

Ústav experimentálnej fyziky SAV

Tel.: 
+421(0)2 57510151
Email: 
samuely@saske.sk