Ing. Elena Šeböková, DrSc.

endokrinologička
Rok narodenia: 
1952
riadny člen
Rok prijatia do UčS: 
2005
Afiliácia: 

Ústav experimentalnej endokrinológie SAV

Tel.: 
+421 (0)2 5477268