prof. MUDr. Ján Slezák, DrSc. FIACS

fyziológ
Rok narodenia: 
1940
emeritný člen
Rok prijatia do UčS: 
2004
Afiliácia: 

Ústav pre výskum srdca SAV

Tel.: 
+421 (0)2 57510147