Ing. Igor Tvaroška, DrSc.

chemik
Rok narodenia: 
1944
emeritný člen
Rok prijatia do UčS: 
2004
Afiliácia: 

Chemický ústav SAV

Tel.: 
+421 (0)2 59410201
Oblasť výskumu: 
Fyzikálna a bioorganická chémia.
Najvýznamnejšie výsledky: 

Charakterizácia príčin a dôsledkov stereoelektronických efektov na štruktúru biologicky významných molekúl, určenie vplyvu prostredia na štruktúru sacharidov, objasnenie mechanizmu enzymatických reakcií katalyzovaných glykozyltransferázami, využívanie metód teoretickej chémie na dizajn liekov.