prof. PhDr. Ján Doruľa, DrSc.

slavistik
Rok narodenia: 
1933
emeritný člen
Rok prijatia do UčS: 
2005
Afiliácia: 

Slavistický ústav Jána Stanislava SAV

Tel.: 
+421 (0)2 59209417