MUDr. Mária Gerová, DrSc.

fyziologička
Rok narodenia: 
1926
emeritný člen
Rok prijatia do UčS: 
2005
Afiliácia: 

Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV

Tel.: 
+421 (0)2 52926271 kl.239