prof. RNDr. Vladimír Hajko, DrSc., Dr.h.c.

fyzik
Rok narodenia: 
1920
emeritný člen
Rok prijatia do UčS: 
2008
Afiliácia: 

Ústav experimentálnej fyziky SAV

Oblasť výskumu: 
fyzika tuhých látok
Najvýznamnejšie výsledky: 

Systematický výskum procesov pri cyklickom nesymetrickom premagnetovávaní feromagnetík a významný príspevok k objasneniu mikrofyzikálnej podstaty javov ´reptation´a ´bascule´. Experimentálne potvrdenie existencie negatívnych Barkhausenových skokov (B.s.) a osvetlenie príčin ich existencie. Rozšírenie možností využitia metódy B.s. na výskum magnetizačných procesov vo feromagnetikách.