doc. Ing. Dr.techn. František Hanic, DrSc.

chemik
Rok narodenia: 
1927
emeritný člen
Rok prijatia do UčS: 
2005
Afiliácia: 

Ústav merania SAV