Dokumenty Učenej Spoločnosti


Základné dokumenty:

Štatút UčS SAV | DOC, PDF |
(nový štatút UčS SAV s účinnosťou od 20.12.2007)

Osnova návrhu na člena Učenej spoločnosti SAV | DOC |
(Odporúčaná osnova návrhu na člena UčS)

Dotazník posudzovateľa návrhu na člena UčS | PDF |

Volebný poriadok UčS SAV | PDF |

Zápisnice:

20.11.2017: Zápisnica z Valného zhromaždenia UčS SAV | PDF |

21.03.2017: Zápisnica z Valného zhromaždenia UčS SAV | PDF |

27.09.2016: Zápisnica z Valného zhromaždenia UčS SAV | PDF |

30.03.2016: Zápisnica zo zasadania UčS SAV | PDF |

01.12.2015: Zápisnica zo zasadania UčS SAV | PDF |

19.05.2015: Zápisnica zo zasadania UčS SAV | PDF |

20.02.2015: Správa o činnosti UčS SAV za rok 2014 | PDF |

27.11.2014: Zápisnica zo zasadania UčS SAV | PDF |

12.05.2014: Zápisnica zo zasadania UčS SAV | PDF |

12.05.2014: Správa o činnosti UčS SAV za rok 2013 | PDF |

04.11.2013: Zápisnica zo zasadania UčS SAV | PDF |

04.09.2013: Zápisnica zo zasadania UčS SAV | PDF |

29.04.2013: Správa o činnosti UčS SAV za rok 2012 | DOC |

05.04.2013: Zápisnica zo zasadania UčS SAV | PDF |

22.03.2012: Správa o činnosti UčS SAV za rok 2011 | DOC |

22.02.2011: Zápisnica zo zasadania UčS SAV | DOC |

8.12.2010: Výročná správa UčS SAV za rok 2010 | DOC |

8.12.2010: Zápisnica zo 4. valného zhromaždenia UčS SAV | DOC |

24.11.2009: Zápisnica z 3. valného zhromaždenia UčS SAV | DOC |

10.02.2009: Zápisnica zo 4. plenárneho zhromaždenia UčS SAV | DOC |

27.02.2008: Zápisnica z 2. valného zhromaždenia UčS SAV | DOC |

23.01.2008: Zápisnica z 3. zasadnutia Rady UčS SAV | DOC |

26.09.2007: Zápisnica z 1. valného zhromaždenia UčS SAV | DOC |

30.05.2007: Zápisnica z 2. plenárneho zhromaždenia UčS SAV | DOC |

26.09.2006: Zápisnica z 2. zasadnutia Rady Učenej spoločnosti SAV | DOC |

13.01.2006: Zápisnica z 1. zasadnutia Rady Učenej spoločnosti SAV | DOC |