PhDr. Titus Kolník, DrSc.

archeológ
Rok narodenia: 
1932
emeritný člen
Rok prijatia do UčS: 
2005
Afiliácia: 

Archeologický ústav SAV

Tel.: 
+421 (0)37 7335738 kl. 244