prof. RNDr. Július Krempaský, DrSc.

fyzik
Rok narodenia: 
1931
emeritný člen
Rok prijatia do UčS: 
2005
Tel.: 
+421 (0)2 44884098