RNDr. Richard Kvetňanský, DrSc.

endokrinológ
Rok narodenia: 
1937
emeritný člen
Rok prijatia do UčS: 
2003
Afiliácia: 

Ústav experimentálnej endokrinológie SAV

Tel.: 
+421 (0)2 54772709