MUDr. Pavel Langer, DrSc.

endokrinológ
Rok narodenia: 
1929
emeritný člen
Rok prijatia do UčS: 
2004
Afiliácia: 

Ústav experimentálnej endokrinológie SAV

Tel.: 
+421 (0)2 54772800 kl. 203
Oblasť výskumu: 
patafyziológia endokrinného systému