prof. MUDr. Branislav Lichardus, DrSc. Dr.h.c.

lekár
Rok narodenia: 
1930
emeritný člen
Rok prijatia do UčS: 
2003
Afiliácia: 

Vysoká škola manažmentu - City University

Tel.: 
+421 (0)2 63810601
Oblasť výskumu: 
endokrinológia, nefrológia
Najvýznamnejšie výsledky: 

Vedné oblasti exp. endokrinológie a nefrológie. Nervová a hormonálna regulácia objemu telesných tekutín so zameraním na úlohu antidiuretického a nátriuretického hormónu. Základný výskum existencie nátriuretického hormónu. Poruchy vodno-soľnej rovnováhy zvlášť v detskom veku. Inovácia liečby diabetes insipidus a enuresis nocturna. Nová metóda vyšetrovania koncentračnej schopnosti obličiek.

Na základe biologického dôkazu existencie nátriuretického hormónu sa zaradil medzi zakladateľov výskumného smeru, ktorý vyústil do objavu srdcových hormónov-átriálnych nátriuretických peptidov a endogenných digoxínu podobných látok. S tímom klinických pracovníkov zaviedol do praxe analóg vasopresínu, syntetizovaného v ČSAV, čím sa zásadne ovplyvnila kvalita života pacientov s porušenou funkciou neurohypofýzy a s enuresis nocturna.

1. Lichardus B., Pearce J.W.: Evidence for a humoral natriuretic factor released by blood volume expansion. Nature 209:407-409, 1996
2. Lichardus B., Pliška V., Uhrín V., Barth T.: The cow as a model for investigating natriuretic activity. Lancet i: 1237-129, 1968
3. B. Lichardus: Natriuretic hormone: A contribution to the hypothesis. NIPS, vol 6, pp. 114-118, 1991
4. B. Lichardus, L. Kovács: Natriuretic hormone as a circulating inhibitor of Na-K-ATPase.In: Principles of Medical Biology, vol. 10B, eds.EE Bittar, N.Bittar, JAI Press Inc., Greenwich, Conn., London, GB, 1997
5. Kovács L., Lichardus B.: Vasopressin-Disturbed Secretion and its Effects.Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Boston, Lancaster 1989, pp.296