Prof. MUDr. Bohuslav Ošťádal, DrSc.

lekár
čestný člen
Rok prijatia do UčS: 
2005
Afiliácia: 

Fyziologický ústav SAV, Česká republika

Tel.: 
ostadal@biomed.cas.cz
Oblasť výskumu: 
kardiológia