Prof. MUDr. Helena Rašková, DrSc.

farmakologička
Rok narodenia: 
1913
čestný člen
Rok prijatia do UčS: 
2008
Afiliácia: 

Karlova Univerzita, Praha, ČR