Ing. Ladislav Emanuel Roth, M.Sc., Dr.h.c.

fyzik
Rok narodenia: 
1936
čestný člen
Rok prijatia do UčS: 
2005
Afiliácia: 

California Institute of Technology, USA

Oblasť výskumu: 
kozmická fyzika