prof. Ing. Ján Plesník, DrSc., Dr.h.c.

biológ
Rok narodenia: 
1925
emeritný člen
Rok prijatia do UčS: 
2005
Afiliácia: 

Agentúra slovenskej akadémie poľnohospodárskych vied, Nitra

Tel.: 
+421 (0)37 6546221