prof. JUDr. Oľga Ovečková, DrSc.

právnička
Rok narodenia: 
1939
emeritný člen
Rok prijatia do UčS: 
2003
Afiliácia: 

Ústav štátu a práva SAV

Tel.: 
+421 (0)2 52962325 kl. 109