prof. RNDr. Beloslav Riečan, DrSc.

matematik
Rok narodenia: 
1936
emeritný člen
Rok prijatia do UčS: 
2005
Afiliácia: 

Fakulta prírodných vied UMB

Tel.: 
+421 (0)48 4134550