MUDr. Svorad Štolc, DrSc.

neurofarmakológ
Rok narodenia: 
1939
emeritný člen
Rok prijatia do UčS: 
2003
Afiliácia: 

Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV
Biont

Tel.: 
0911319171