PhDr. Ján Tibenský, DrSc.

historik
Rok narodenia: 
1923
emeritný člen
Rok prijatia do UčS: 
2005
Afiliácia: 

Historický ústav SAV

Tel.: 
+421 (0)2 53415190
Oblasť výskumu: 
národné obrodenie