MUDr. Milan Vigaš, DrSc.

endokrinológ
Rok narodenia: 
1932
emeritný člen
Rok prijatia do UčS: 
2004
Afiliácia: 

Ústav experimentálnej endokrinológie SAV

Tel.: 
+421 (0)2 54772800 kl. 270