Ing. Attila Ziegelhoffer, DrSc., FIACS

biochemik
Rok narodenia: 
1934
emeritný člen
Rok prijatia do UčS: 
2004
Afiliácia: 

Ústav pre výskum srdca SAV

Tel.: 
+421 (0)2 54772468 kl. 102