Akademické ratingy slovenských vysokých škôl 2010

Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA) predložila verejnosti šieste Hodnotenie vysokých škôl a ich fakúlt, ktoré sa opiera o podrobnú analýzu verejne dostupných a verifikovateľných údajov o ich vedeckej činnosti, pedagógoch, počtoch študentov, záujme o štúdium, grantoch a doktorandskom štúdiu.

Hodnotenie vysokých škôl a ich fakúlt 2010 (PDF zo stránky www.arra.sk)

Viac na stránke ARRA.