Návrhy a komentáre k novej stránke

Môžte sa zaregistrovať ako užívatelia (menu v pravom stĺpci) a potom komentovať tento článok. Druhá možnosť je posielať Vaše komentáre a pripomienky mailom Vladovi Bužekovi na buzek@savba.sk, alebo Danielovi Nagajovi na dnagaj@gmail.com. Vďaka.

Doterajšie pripomienky:

- preformulovať úvodný článok, ktorým sa pre návštevníka stránky UčS definuje (kto sme)