Jarné zasadnutie Učenej spoločnosti

Jarné zasadnutie Učenej spoločnosti SAV bude v stredu 20. apríla o 15.00 h v pavilóne QUTE Fyzikálneho ústavu SAV v Bratislave na Patrónke.

Spoločné rokovanie so Slovenskou akademickou spoločnosťou bude venované problematike budúcnosti vedomostnej ekonomiky na Slovensku. S úvodnou prednáškou vystúpi splnomocnenec vlády SR pre vedomostnú ekonomiku Martin Bruncko na tému: Ako ďalej s vedomostnou ekonomikou – a vedou! – na Slovensku. [video]

Rokovanie je otvorené, predseda Učenej spoločnosti SAV prof. Vladimír Bužek pozýva na rokovanie a prednášku aj ďalších záujemcov z radov akademickej obce. Rokovanie bude v prednáškovej miestnosti Pavilónu QUTE Fyzikálneho ústavu SAV na Dúbravskej ceste.