Zemetrasenie v Japonsku a jeho následky pre jadrovú energetiku

V piatok 4. novembra o 15.00 sa v posluchárni F1 Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Mlynskej doline uskutoční spoločné zasadnutie Učenej spoločnosti a Slovenskej akademickej spoločnosti. Témou bude zemetrasenie v Japonsku a jeho následky pre jadrovú energetiku.

Na programe sú prednášky prof. RNDr. Petra Mocza, DrSc. o zemetrasení a tsunami, a prof. Ing. Vladimíra Slugeňa, PhD. o jadrovej energetike a jadrovej bezpečnosti. Po prednáškach si pozrieme prezentáciu fotografií z Černobyľu od Dr. Mullerovej a Dr. Jeskovského.