Európska výskumná rada: filozofia a misia

V stredu 11. januára o 14.00 sa v prednáškovej miestnosti Pavilónu QUTE Fyzikálneho ústavu SAV na Dúbravskej ceste uskutoční spoločné zasadnutie Učenej spoločnosti a Slovenskej akademickej spoločnosti.
Na zasadnutí odznie prednáška podpredsedu Európskej výskumnej rady (ERC) Prof. Dr. Pavla Exnera, DrSc. na tému Európska výskumná rada: filozofia a misia
(a účasť nových členských krajín)
. (VIDEO)