prof. RNDr. Lev Bukovský DrSc.

matematik
Rok narodenia: 
1939
emeritný člen
Rok prijatia do UčS: 
2005
Afiliácia: 

Prírodovedecká fakulta UPJŠ Košice

Tel.: 
+421 (0)55 6227034
Email: 
bukovsky@upjs.sk