PhDr. Viktor Krupa, DrSc.

jazykovedec
Rok narodenia: 
1936
emeritný člen
Rok prijatia do UčS: 
2003
Afiliácia: 

Ústav orientalistiky SAV

Tel.: 
+421 (0)2 52926326
Email: 
kokrupa@savba.sk